Voor wie

Verandering, vernieuwing en groei

Menerva Media en Management werkt voor organisaties die behoefte hebben aan verandering, vernieuwing en groei. Voor een vereniging die meer binding zoekt met de achterban, of voor een bedrijf dat op een innovatieve manier contact wil maken met nieuwe of bestaande klanten, kan Menerva de interne krachten inspireren en mobiliseren, en daadwerkelijk vernieuwing realiseren. Waar extra expertise noodzakelijk is, kan Menerva bogen op een wijdvertakt netwerk van specialisten.

We werken voor:

  • middelgrote commerciële ondernemingen met een maatschappelijke missie 
  • publieke organisaties
  • publiek/private organisaties 
  • verenigingen
  • zzp-ers