Zaak Apple vs Samsung moet over

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

De al zeer langdurige rechtszaak tussen Apple en Samsung over een patent op het ontwerp van de iPhone moet opnieuw. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zette vorig jaar een streep door de eerder toegekende schadevergoeding, die oorspronkelijk in 2012 werd vastgesteld. 
Met de rechtszaak eist Apple een schadevergoeding van Samsung, wegens patentschending. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou het ontwerp van zijn Galaxy S van de iPhone hebben gestolen. Dat is volgens het bedrijf onder meer te zien aan de afgeronde hoeken van de smartphone.

In eerste instantie kreeg Apple een schadevergoeding van 1 miljard dollar toegewezen door een rechtbankjury, maar dat bedrag werd in hoger beroep al gehalveerd. Afgelopen december oordeelde het Hooggerechtshof dat  de schadevergoeding niet op de goeie manier was vastgesteld.

In de nieuwe rechtszaak zal een nieuwe richtlijn van het Amerikaanse ministerie van Justitie worden gebruikt om de schadevergoeding vast te stellen, meldt Foss Patents maandag. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het belang van het betreffende patent, hoe belangrijk het ontwerp van een product is voor het product als geheel, en de "fysieke relatie tussen het gepatenteerde design en de rest van het product".

HL | 24/10/2017 10:16