RvC Telegraaf geeft nadere uitleg

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

De Raad van Commissarissen van TMG heeft een brief gestuurd aan belanghebbenden in het slepende overnameproces van de uitgeverij om uit te leggen hoe het proces is verlopen. In de brief benadrukt de Raad dat alle stappen “na zorgvuldig beraad” zijn gezet en dat het Talpa-voorstel “geen realistisch alternatief” is.

 

De brief, waar onder meer Adformatie inzage in heeft gehad, loopt de inmiddels publiekelijk bekende onderwerpen langs: de schorsing van de Raad van Bestuur, het gelijke speelveld dat TMG zou hebben gecreëerd (iets dat Talpa  bij de Ondernemingskamer bestrijdt) en de constatering dat Mediahuis/VP Exploitatie inmiddels bijna 60 procent van de aandelen in TMG bezitten, en daarmee de overname in feite beklonken is.

“Dit betekende dat er geen reden meer was om twee parallelle processen te laten bestaan, en daar bestond ook geen juridische verplichting toe”, aldus de Raad. “Wij zien de procedures bij de Ondernemingskamer met vertrouwen tegemoet”, schrijft waarnemend voorzitter Jan Nooitgedagt, die ook de hoop en verwachting uitspreekt dat Talpa inziet dat een patstelling niemand helpt. Meer bij Adformatie

HL | 16/03/2017 10:52