Noren komen met anti-reaguurtruc

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

Steeds meer nieuwsmedia gooien de reactiemogelijkheid op slot vanwege de bedroevende kwaliteit van de meeste bijdragen.  Een Noorse uitgave heeft een innovatief en geestig idee om commentaar in stand te houden en de kwaliteit te verhogen: een quiz. Technologie-site NRKbeta, onderdeel van de Noorse publieke omroep NRK, kwam met het voorstel bij de behandeling van een nieuwe controversiële internetsurveillancewet (zoals de Wiv in Nederland) waar de gemoederen hoog over opliepen. Door mensen een aantal inhoudelijke vragen te stellen over het artikel wordt bewijs geleverd dat ze het ook daadwerkelijk hebben gelezen en begrepen.

De quiz is gebouwd als Wordpress-plugin, meldt Nieman Lab. Hij wordt momenteel alleen ingezet op NRKbeta. De quiz duikt ook slechts onder een handvol artikelen op - maar mits succesvol overweegt NRKbeta het onder alle artikelen te activeren. Volgens NRKbeta-journalist Ståle Grut is het de taak van een publieke omroep om kwalitatief hoogstaande gesprekken te bevorderen. Meer bij Nieman Lab

HL | 02/03/2017 13:30