Netflix leent voor eigen producties

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

Streamingdienst Netflix gaat 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro) lenen om verder te kunnen investeren in het aankopen en produceren van films en tv-series. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf  aangekondigd. Netflix zegt niet exact waar het geld aan besteed zal worden, maar zegt dat het onder meer kan gaan om nieuwe producties, overnames en investeringen.

In het afgelopen jaar leende Netflix al twee keer eerder 1 miljard dollar. De streamingdienst investeert agressief in eigen content: komend jaar wil Netflix rond de 7 miljard dollar besteden aan films en tv-series, 1 miljard dollar meer dan dit jaar.

Vorige week presenteerde Netflix nog positieve kwartaalcijfers, waaruit bleek dat er in het kwartaal 5,3 miljoen nieuwe abonnees bij waren gekomen, voor een totaal van 109 miljoen. In het kwartaal werd een winst van 130 miljoen dollar genoteerd, over een omzet van bijna 3 miljard dollar. In het vierde kwartaal verwacht Netflix ruim 6,4 miljoen nieuwe abonnees te kunnen verwelkomen. Het bedrijf verhoogt binnenkort ook zijn abonnementsprijzen, waardoor de omzet zal stijgen.

HL | 24/10/2017 10:13