Google beticht van fake nieuws

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

Google is facing accusations of spreading fake news, after being repeatedly discovered sharing falsehoods and conspiracy theories through its “featured snippets in search” functionality.

The feature automatically pulls in short answers to common queries from popular websites. It can show them in the search results directly, and is also the basis for the quick answers provided through Google’s smart speaker device, the Google Home.

When it works, it leads to the search engine helpfully answering questions like “who is the richest man in the world” without requiring the user to click a further link – in this case, pulling eight names from a listicle on the Indian Express.

But when it doesn’t, it pulls from sites sharing fake news, propaganda and simple lies. Worse, it can result in the Google Home reading the same statements as fact, without even the presence of the other search results to provide much needed contextual clues that the answers might be misleading. The device does, however, read out the name of the site which provides the original information.

Over the weekend, asking Google, or the Google Home, “is Obama planning a coup” would pull in a quick answer from a site called Secrets of the Fed which stated: “According to details exposed in Western Centre for Journalism’s exclusive video, not only could Obama be in bed with the communist Chinese, but Obama may in fact be planning a communist coup d’état at the end of his term in 2016!”

Guardian | 06/03/2017 16:14