Duitsland wil schoonmaak smartphone

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

De Duitse overheid heeft opgeroepen tot een voorjaarsschoonmaak voor smartphones, om zo mogelijke veiligheidsrisico's te verkleinen. "Gebruikers moeten de lentetijd gebruiken om onnodige zaken van hun smartphone te verwijderen", aldus het Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zo krijgen gebruikers het advies om ongebruikte apps en bestanden te verwijderen, net als  cookies en cache van de browser. Ook doen gebruikers er verstandig aan om wifi-netwerken waar ooit verbinding mee is gemaakt en die niet vaak worden gebruikt te verwijderen. Hetzelfde geldt voor door apps opgeslagen wachtwoorden. Die kunnen gebruikers ook handmatig invoeren, aldus het BSI.

Verder wordt aangeraden om de laatste updates te installeren en de automatische updatefunctie te gebruiken. Een ander advies richt zich op het controleren van de permissies die aan geïnstalleerde apps zijn gegeven, zoals toegang tot locatiegegevens, adresboek en andere zaken. Volgens het BSI vragen apps vaak om permissies die niet voor het uitvoeren van de app zijn vereist. Afsluitend moeten gebruikers een sterk wachtwoord voor hun toestel en apps instellen en niet vergeten back-ups te maken.

HL | 02/03/2017 13:15