Blendle en Vice werken samen

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

Internetkiosk Blendle en de Nederlandse editie van VICE zijn een samenwerking aangegaan rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Dat maakt Blendle bekend in een mailing. De twee partijen publiceren samen tot aan de verkiezingen iedere werkdag een interview met één van de lijsttrekkers van de grotere politieke partijen. De interviews zijn bij Blendle alleen te zien in diens app, maar zijn bij VICE ook gewoon op de website te zien.

 

Voor Blendle heeft de samenwerking een dubbel doel, aldus mobile product manager Huibert Scholtens in de mailing: “We hopen dat we hiermee meer gebruikers verleiden om de apps te installeren. Daarnaast heeft deze strategie natuurlijk als voordeel dat we eerst in de apps kunnen gaan uitvinden of video-content überhaupt werkt, voordat we het in de website gaan inbouwen.”

HL | 03/03/2017 11:28