Amazon deelt Echo gegevens

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

Amazon heeft de interne gegevens van een Echo-speaker aan de Amerikaanse politie overhandigd, nadat het bedrijf zich in eerste instantie tegen het opvragen van de gegevens had verzet. De eigenaar van de speaker gaf toestemming voor het gebruik van de data in een moordzaak.

Amazon Echo Dot (2nd gerenation)Volgens de Associated Press heeft de verdachte en eigenaar van de Echo-speaker aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het delen van de informatie door Amazon. Het internetbedrijf verzette zich in eerste instantie tegen het opvragen van de informatie, omdat dit in strijd zou zijn met de privacyrechten van zijn klanten.

De Amerikaanse politie vroeg de gegevens eind december op bij Amazon, omdat de speaker mogelijk informatie bevatte over een moordzaak waarbij een slachtoffer in een hot tub van de verdachte was gevonden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een geluidsopname. De verdachte heeft aangegeven niet schuldig te zijn. Amazon had in eerste instantie wel de accountgegevens van de verdachte met de politie gedeeld.

In de zaak spelen ook andere smarthomeproducten een rol. Zo bleek uit de gegevens van een watermeter dat er op de avond van de moord 500 liter water was gebruikt. Doordat Amazon zich niet meer verzet tegen het opvragen van de gegevens, zal deze rechtszaak geen uitsluitsel geven of de opgeslagen informatie beschermd is onder Amerikaans recht.

HL | 07/03/2017 12:30