ACM start onderzoek naar kabelaars

Inspireert, innoveert

Menerva bedenkt, ontwikkelt en helpt bij:

  • Strategie, positionering, vernieuwing, interim- en projectmanagement;
  • Ondersteunen van organisaties die willen innoveren en groeien;
  • Conceptontwikkeling en realisatie van producten en diensten;
  • Business development, beleidsontwikkeling
  • Mediaproductie

Menerva heeft oog en hart voor de mogelijkheden van organisaties om nieuwe wegen naar de klant te vinden. Vernieuwing, verbetering en groei zijn onze drivers. Het inzetten van media en het versterken van de mensen in de organisatie is onze passie.

Menerva helpt bij het verwezenlijken van gestelde doelen. We onderzoeken welke mensen en middelen het best kunnen worden ingezet en met welke partijen kan worden samengewerkt. Menerva draagt oplossingen aan die voor uw bedrijf of organisatie geschikt zijn, vanuit haar ervaring met managen en media. Bedrijven en organisaties bekijken de mediaontwikkelingen buiten hun eigen omgeving vaak vanaf een afstand, omdat intern de kennis en ervaring ontbreekt om erin mee te kunnen gaan. Menerva is er juist voor die organisaties. We bieden inspiratie, en het inzicht om innovatieve oplossingen te bedenken. En het liefst willen we zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van die innovaties, of het nu gaat om het coachen van de leiders in de organisatie of het inspireren en motiveren van de medewerkers.  We kunnen het hele proces van concept tot en met implementatie aanjagen en begeleiden.

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar de markt van triple en quad play, ook bekend als alles -in-1 waarbij internet, televisie, telefonie al dan niet met  mobiele telefonie gekoppeld wordt in een abonnement.ACM – die zowel mededingingstoezichthouder als telecomtoezichthouder is, ziet risico’s voor de markt nu er praktisch twee grote quad-spelers zijn: KPN en (sinds eind vorig jaar) VodafoneZiggo. Op de mobiele telefoniemarkt zijn Tele2 en T-Mobile relatief groot, maar op de markt van internet en televisie zijn dat relatief kleine spelers.

Volgens een voorlopige conclusie van de ACM lijkt het ‘risico dat verticale verwevenheid met content de concurrentie op de retailmarkt tussen ISPs verstoort, tot op heden beperkt.'

De toezichthouder stelt dat het grootste deel van de content thans voor alle partijen beschikbaar is. Tot nu toe concentreert zich dat op HBO (bij VodafoneZiggo), het breed beschikbare aanbod via Ziggo Sport bij VodafoneZiggo (elders alleen tegen extra betaling via Ziggo Sport Totaal) en beperkte content van KPN Presenteert bij KPN, terwijl T-Mobile Thuis Fox Sports 1 aanbiedt in het standaardpakket.

 

HL | 03/03/2017 11:32