Rechters bezorgd over aftapwet

De Raad voor de Rechtspraak vindt dat een nieuwe aftapwet van het kabinet onvoldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat de inlichtingendiensten hun bevoegdheden misbruiken. Het kabinet moet het toezicht in het wetsvoorstel verstevigen, schrijft de koepelorganisatie van Nederlandse rechters in een brief aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Vorige maand werd het nieuwe voorstel voor een vernieuwing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingediend bij de Tweede Kamer. Onder meer de Raad van State uitte al kritiek op het voorstel, dat volgens het adviesorgaan onvoldoende waarborgen bevatte. De Raad voor de Rechtspraak sluit zich bij dat advies aan. Over de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) die in het wetsvoorstel is opgenomen, is volgens de Raad nog onvoldoende bekend.

| 22/11/2016 08:48